Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
188/CV-UBND 18/05/2022 Công văn công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. UBND xã An Sơn Tải file Tải về
1194/QĐ-UBND 12/05/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
174/CV-UBND 04/05/2022 Công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. UBND xã An Sơn Tải file Tải về
921/QĐ-UBND 27/04/2022 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
123/CV-UBND 31/03/2022 Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương UBND xã An Sơn Tải file Tải về
122/CV-UBND 30/03/2022 Công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch. UBND xã An Sơn Tải file Tải về
15/VHTT 30/03/2022 Công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch Phòng Văn hoá Thông tin huyện Nam Sách Tải file Tải về
118/CV-UBND 25/03/2022 Công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã An Sơn Tải file Tải về
677/QĐ-UBND 21/03/2022 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
658/QĐ-UBND 17/03/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
111/QĐ-UBND 14/03/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã An Sơn UBND xã An Sơn Tải file Tải về
80/CV-UBND 01/03/2022 Công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải UBND xã An Sơn Tải file Tải về
538/QĐ-UBND 01/03/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
36/QĐ-UBND 20/01/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã An Sơn UBND xã An Sơn Tải file Tải về
31/CV-UBND 18/01/2022 Công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND xã An Sơn Tải file Tải về
32/CV-UBND 18/01/2022 Công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã An Sơn Tải file Tải về
30/CV-UBND 18/01/2022 Công khai Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND xã An Sơn Tải file Tải về
22/QĐ-UBND 14/01/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã An Sơn UBND xã An Sơn Tải file Tải về
148/QĐ-UBND 13/01/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
152/QĐ-UBND 13/01/2022 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
123456
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 277
Trước & đúng hạn: 277
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/05/2022 00:01:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SƠN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Nhi - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203600976

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 1
Tất cả: 20,059