Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
617/CV-UBND 05/12/2023 Công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội UBND xã An Sơn Tải file Tải về
618/CV-UBND 05/12/2023 Công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND xã An Sơn Tải file Tải về
2736/QĐ-UBND 29/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
605/CV-UBND 27/11/2023 Công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng UBND xã An Sơn Tải file Tải về
606/CV-UBND 27/11/2023 Công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải UBND xã An Sơn Tải file Tải về
591/CV-UBND 23/11/2023 Công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp UBND xã An Sơn Tải file Tải về
2676/QĐ-UBND 21/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
2675/QĐ-UBND 21/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
2677/QĐ-UBND 21/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
582/CV-UBND 09/11/2023 Công khai thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương UBND xã An Sơn Tải file Tải về
2436/QĐ-UBND 31/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
2435/QĐ-UBND 31/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
500/CV-UBND 25/10/2023 Công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ UBND xã An Sơn Tải file Tải về
2279/QĐ-UBND 18/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
478/CV-UBND 11/10/2023 Công khai phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã An Sơn Tải file Tải về
2075/QĐ-UBND 28/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
437/CV-UBND 25/09/2023 Công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND xã An Sơn Tải file Tải về
438/CV-UBND 25/09/2023 Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã An Sơn Tải file Tải về
429/CV-UBND 18/09/2023 Công khai Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND xã An Sơn Tải file Tải về
1981/QĐ-UBND 16/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1825
Trước & đúng hạn: 1825
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 17:48:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SƠN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Nhi - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203600976

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 39,664