CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
18/11/2021 04:54:49

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

TT

Họ và tên

Nội dung thủ tục hành chính

Địa chỉ

I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Nguyễn Thị Ngung

Chứng thực phân chia cho tặng tài sản

Thôn Cõi Hưng Sơn

2

Nguyễn Bá Dẫn

Chứng thực cho tặng tài sản

Thôn Nhuế sơn

3

Hoàng Văn Chúc

Chứng thực phân chia tài sản thừa kế

Thôn Quan Sơn

       

II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Nguyễn Thị Bé

Đăng ký khai sinh

Thôn An Giới

       
             

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 277
Trước & đúng hạn: 277
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:20/05/2022 23:10:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SƠN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Nhi - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203600976

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 63
Tất cả: 20,056