CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
24/11/2021 04:09:49

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

TT

Họ và tên

Nội dung thủ tục hành chính

Địa chỉ

I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Lê Quang Liêm

Chứng thực thế chấp tài sản

Thôn An Giới

2

Trần Thị Sỉu

Chứng thực thế chấp tài sản

Thôn Quan Sơn

3

Trần Thị Sỉu

Chứng thực phân chia tài sản

Thôn Quan Sơn

       

II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Nguyễn Bá Mạnh

Đăng ký khai sinh

Thôn An Giới

2

Lê Quang Thái

Đăng ký khai sinh

Thôn An Giới

3

Nguyễn thị Tâm

Đăng ký khai sinh

Thôn Cõi Hưng Sơn

4

Nguyễn Huy Du

Đăng ký khai sinh

Thôn An Giới

5

Vương Thị Pha

Đăng ký khai tử

Thôn An Giới

6

Bùi Văn Công

Đăng ký khai kết hôn

Thôn Cõi Hưng Sơn

             

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 277
Trước & đúng hạn: 277
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:20/05/2022 23:57:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SƠN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Nhi - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203600976

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 65
Tất cả: 20,058