CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
28/12/2021 04:25:13

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 28 tháng 12 năm 2021

 

TT

Họ và tên

Nội dung thủ tục hành chính

Địa chỉ

I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Lê Quang Liêm

Chứng thực chuyển quyền sử dụng đất

Thôn Cõi Hưng Sơn

2

Nguyễn Văn Xu

Co tặng quyền sử dụng đất

Thôn Cõi Hưng Sơn

3

Nguyễn Thị Ngung

Chứng thực phân chia tài sản

Thôn Cõi Hưng Sơn

4

Nguyễn Thị Thơm

Từ chối nhận tài sản

Thôn Cõi Hưng Sơn

5

Nguyễn Sĩ Quang

Kê khai nhận di sản

Thôn An Giới

II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Vũ Văn Tưởng

Đăng ký khai tử

Thôn Cõi Hưng Sơn

2

Nguyễn Bá Vĩnh

Đăng ký khai tử

Thôn Nhuế Sơn

3

Nguyễn Thị Ba

Đăng ký khai tử

Thôn Cõi Hưng Sơn

4

Nguyễn Thị Diệu Hà

Xác nhận tình trạng hôn nhân

Thôn Cõi Hưng Sơn

       
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 277
Trước & đúng hạn: 277
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:20/05/2022 23:24:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SƠN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Nhi - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203600976

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 63
Tất cả: 20,056