CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
07/01/2022 04:22:55

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 07 tháng 01 năm 2022

 

TT

Họ và tên

Nội dung thủ tục hành chính

Địa chỉ

I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Trần Thế Dưỡng

Chứng thực chuyển quyền sử dụng đất

Thôn Quan Sơn

2

Đỗ Thị Thú

Chứng thực HDchuyển quyền sử dụng đất

Thôn Quan Sơn

3

Nguyễn Khắc Ký

Chứng thực cho tặng QSD đất

Thôn Cõi Hưng Sơn

4

Nguyễn Đức Tiệp

Chứng thực HDchuyển quyền sử dụng đất

Thôn Cõi Hưng Sơn

5

Nguyễn Sĩ Quang

Chứng thực cho tặng QSD đất

Thôn An Giới

II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Nguyễn Văn Tùng

Đăng ký khai sinh

Thôn An Giới

2

Nguyễn Thị Thảo

Đăng ký khai sinh

Thôn An Giới

3

Nguyễn Ngọc Sơn

Đăng ký khai sinh

Thôn Cõi Hưng Sơn

4

Trần Thế Dưỡng

Xác nhận tình trạng hôn nhân

Thôn Quan Sơn

5

Đặng Đình Lưu

Đăng ký khai sinh

Thôn Cõi Hưng Sơn

6

Nguyễn Hồng Sơn

Đăng ký khai sinh

Thôn Cõi Hưng Sơn

7

Nguyễn Văn Công

Đăng ký khai sinh

Thôn Cõi Hưng Sơn

         

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 277
Trước & đúng hạn: 277
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:20/05/2022 23:39:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SƠN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Nhi - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203600976

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 63
Tất cả: 20,056