GIÁO DỤC-Y TẾ
Công an – Đoàn thanh niên xã An Sơn tham gia giáo dục trẻ em hư, trẻ em vi phạm pháp luật
16/06/2022 12:00:00

Ngày 16/06/2022, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy – Uỷ ban nhân dân xã An Sơn về việc triển khai xây dựng mô hình “Phối hợp hành động tham gia giáo dục trẻ em hư, trẻ em vi phạm pháp luật”. Lực lượng công an và Đoàn thanh niên xã tổ chức ký cam kết thực hiện giao ước thi đua xây dựng mô hình điểm với các nội dung sau:

Thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp thanh thiếu niên tại thôn, trường học chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa và Trường học an toàn về ATGT và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thường xuyên quan tâm, quản lý giáo dục con, em và các thành viên trong gia đình nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm và tệ nạn xã hội cho lực lượng Công an; tầng lớp thanh thiếu niên trên địa bàn không có người vi phạm pháp luật.

 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Xuyên - Trưởng công an xã và đồng chí Lê Minh Hoàng - Bí thư đoàn thanh niên xã ký cam kết

Tích cực tham gia công tác quản lý, cảm hoá, giáo dục thanh thiếu niên lầm lỗi về tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư, trường học tạo điều kiện để họ tái hoà nhập, không bỏ học và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tự giác tham gia công tác bảo vệ ANTT trong làng, trong xóm với phương châm “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm”.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1825
Trước & đúng hạn: 1825
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 17:35:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SƠN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Nhi - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203600976

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0