CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng ủy xã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
01/06/2023 08:32:12

         Chiều ngày 31/5/2023, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ trì hội nghị đồng chí Đặng Đình Lưu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, cán bộ, công chức xã, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Đồng chí Đặng Đình Lưu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã báo cáo đánh giá tóm tắt kết quả đạt được các chỉ tiêu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong quá trình tổ chức thực hiện đồng thời nêu ra phương hướng, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

 
 
 
Hình ảnh Hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Bá Phận – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã thay mặt Đảng ủy xã báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở các báo cáo và gợi ý thảo luận của đồng chí chủ tọa hội nghị đã thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết đó là: Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội về cơ cấu kinh tế tỷ trọng nông nghiệp còn cao, thu nhập bình quân còn thấp; công tác quản lý đất đai vẫn còn xảy ra các vi phạm phải xử lý, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao mới đạt 14/19 tiêu chí, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, công tác sinh hoạt Đảng, phát triển đảng viên ở các Chi bộ thôn, công tác cải cánh hành chính.

Kết luận hội nghị đồng chí Đặng Đình Lưu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị từng đồng chí Đảng ủy viên nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã những giải pháp trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Các đoàn thể chính trị xã hội xã, cán bộ công chức xã tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn, tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các nhiệm vụ của địa phương; Các Chi bộ tiếp tục bám sát nghị quyết của Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, nhiệm vụ phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1825
Trước & đúng hạn: 1825
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 17:03:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SƠN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Nhi - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203600976

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0