CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội đồng nhân dân xã An Sơn khoá XXII tổ chức kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
23/07/2023 10:10:46

Sáng ngày 21/7/2023, Hội đồng nhân dân xã An Sơn khoá XXII tổ chức kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đức Ngọc – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban Hội đồng nhân dân xã, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã, Trưởng phó các đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn.

 

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Phận - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, UBND xã, cùng với sự nỗ lực cố gắng của nhân dân kinh tế - xã hội xã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 66,78 tỷ đồng = 53,18% KH. (Trong đó: Nông nghiệp là 27,21 tỷ đồng, TTCN- XD là 20,01 tỷ đồng, Dịch vụ là 19,56 tỷ đồng). Các hoạt động giáo dục, văn hóa – xã hội được duy trì, anh sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố vững chắc.

 

Hình ảnh: Các đại biểu tham dự kỳ họp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023; kế hoạch thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022. Báo cáo của UBMTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Thông qua Tờ trình của UBND xã về việc bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân đối với ông Trịnh Xuân Nhưỡng – Chỉ huy trưởng Quân sự xã. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; về quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Báo cáo kết quả xem xét, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã và thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Tại kỳ họp đã có 2 ý kiến tham gia thảo luận về các lĩnh vực sản xuất, thực hiện phân loại và thu gom rác thải rắn sinh hoạt.

Kỳ họp đã thông qua 4 Nghị quyết với sự biểu quyết 100% các đại biểu HĐND xã gồm: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2024./.

VT

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1825
Trước & đúng hạn: 1825
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 18:30:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SƠN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Nhi - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203600976

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 12
Tất cả: 39,665